Privacy Statement

Jeugdcircus Il Grigio (hierna te noemen: Il Grigio) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens

Il Grigio kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, via onze website, via mail of telefonisch. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren of als u kaarten wil reserveren Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor verwerking van uw verzoek.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Il Grigio.

Il Grigio maakt op haar website ook gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de ‘help functie’ van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van persoonsgegevens

Il Grigio verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Il Grigio kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Il Grigio. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Il Grigio heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Il Grigio zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst (namelijk het leveren van onze diensten/verkoop van kaarten voor onze show).

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze medewerkers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Doorgifte aan derden

Il Grigio verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Il Grigio zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • om de rechten of eigendom van Il Grigio te beschermen en verdedigen; of
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Il Grigio of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Il Grigio zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

Il Grigio zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Il Grigio bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computerservers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Il Grigio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Uw rechten

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@ilgrigio.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Il Grigio zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Il Grigio zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Il Grigio raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Il Grigio uw informatie beschermt.

Contact

Il Grigio ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Il Grigio niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen via info@ilgrigio.nl. Il Grigio wil u er tevens op wijzen dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

  • Jeugdcircus Il Grigio
  • Bossebaan 5a
  • 5076 NC Haaren
  • Telefoonnummer: 0411 62 12 15
  • E-mail: info@ilgrigio.nl